Home / Posts tagged 'пластмаса'

 • Стенд за пипети

  Стенд за пипети

     Стенд за пипети: – въртящи; – хоризонтални или вертикални; –...

   
 • Хавани

  Хавани

     Хавани: – порцеланови или стъклени; – глазирани и неглазирани; –...

   
 • Кювети за спектроскопия

  Кювети за спектроскопия

  Кювети за спектроскопия: – UV и VIS области  Избор между: – стъклени,...

   
 • Петрита

  Петрита

   Петрита: – стъклени или пластмасови; – стерилни и нестерилни; ...

   
 • Ерленмайерови колби

  Ерленмайерови колби

   Ерленмайерови колби: – градуирани Избор между: – тясно и широко...

   
 • Пастьор пипети

  Пастьор пипети

   Стъклени пастьор пипети:   Капацитет до 10 ml ...