PCR thermocyclers

 

PCR апаратите на Biometra са резултат от повече от 20 години опит в областта на технологията Пелтие. Най-известната характеристика на PCR апаратите на Biometra е позлатения сребърен блок, с който се постига висока скорост и отлична хомогенност на температурата. Днес Biometra предлага пълен набор от апарати, които отговарят на изискванията на всички приложения.

TProfessional Thermocyclers:

1. TProfessional Basic: за рутинен PCR

TProfessional Basic_PCR

2. TProfessional Standard: с високоскоростен блок за високи изисквания.

Professional_PCR

3. TProfessional: с високоскоростен блок и възможност за смяна на блоковете за максимална гъвкавост.

4. TProfessional TRIO: 3 независими блока за успоредно използване с различни PCR протоколи за висока производителност.

Professional TRIO_PCR