Центрофуга за масла

 

Центрофуга за масла Центрофуга за масла

ASTM D 91; D 96; D 893; D 1290; D 1796; D 1966; D 2273; D 2709; D 2711; D 4007; D 5546; IP 75; IP 359; BS 2882; ISO 3734; ISO 9030; FTM 791; DIN 51 793; NF M07-020; API 2542; API 2548; METHODS 3000; 3003; 3004; 3101; 3121; 5661

– специално проектирана за тестване на масла

 – нагряваща камера от 30°С до 70°С

 – четириместен летящ ротор

 – микропроцесорен контрол

 – универсални адаптори за епруветки

 – отговаряща на изискванията за безопасност по EN 6101-2-020