Хематологичен анализатор

 

Хематологичен анализатор Хематологичен автоматичен анализатор за рутинно и спешно приложение:

– малък обем на пробата;

– обработка – 35 проби на час, съхраняване на 2000 проби;

-отчитане на 18 хематологични параметри от пълна кръв:

   • WBC – LYM# – MID# – GRA# – LYM % – MID% – GRA% (диференциално броене на WBC на 3 части)

   • HGB – RBC – HCT – MCV – RDW – MCH – MCHC

   • PLT – MPV – PCT – PDW

Вграден ветеринарен софтуерен модул – измерване и определяне на 18 хематологични параметри от различни кръвни проби с животински произход (диференциално броене на WBC на 3 части).

Интерфейсове с въможност за препращане към външен принтер или главен компютър.