Универсален фотометър за анализ на води NANOCOLOR 500 D за лабораторна и извън лабораторна работа

 

1Универсален фотометър за анализ на води NANOCOLOR 500 D за лабораторна и извън лабораторна работа

– филтър с микропроцесорен контрол, автотестване и автокалибриране
 2  – дължина на вълната 345/ 365/ 436/ 470/ 520/ 540/ 585/ 620/ 690/ 800 nm
 – възможност за два допълнителни филтъра
 – точност на дължината на вълната ± 2 nm
 – стабилност < 0,002 E/ h
 – източник на светлина – волфрамова лампа
 – детектор силиконов фотоелемент
 – голям дисплей показващ дата и час, статус на батерията, измерените резултати
в избраната мерна единица, номера на пробата, кратко описание на пробата
 – памет с повече от 100 заредени теста, 100 програмирани от оператор метода
(екстинкция, трансмисия, фактор, кинетика, двуточкова калибрация), възможност за
съхраняване в паметта на до 500 измерени стойности.
 – фотометрична точност ± 1 %
 – универсален кюветодържател за кръгли кювети с диаметър 16 mm, правоъгълни
кювети с 10 mm, 20 mm, 50 mm.
 – технология за четене на бар – код информация и автоматично разчитане и
зареждане на метода.
 – RS 232 интерфейс за пренос на данни в компютър, възможност за осъвременяване
на данни, извод за принт рапорт в съответствие с GLP.
каталожен номер № 919 500 / куфарче с  – размери на апарата 227 х 282 х 105 mm.
фотометър NANOCOLOR 500 D, CD софтуер,  – работи с батерии и на ток.
инструкция за работа, покривало, адаптер,  -придружен от сертификат за качество от производителя и с декларация за съответствие
USB кабел, калибрационна кювета / (CE марка).