Технически pH буферни разтвори, сертифицирани при 20 С и 25 С, цветни, проследими до NIST

 

Срок на

годност

Описание

Опаковка

24 м.

 Технически буферни разтвори pH2.00 ±0.02 @ 25°C,

pH2.00 ±0.02  @20°C

250ml

36 м.

 Технически буферни разтвори pH4.01±0.02 @ 25°C,

рH 4.00 ±0.02 @ 20°C 

250ml

24 м.

 Технически буферни разтвори pH4.60 ±0.02  @ 25°C,

pH4.62 ±0.02  @ 20°C

250ml

24 м.

 Технически буферни разтвори pH7.00 ±0.02 @ 25°C,

pH 7.02 ±0.02@ 20°C

250ml

24 м.

 Технически буферни разтвори pH9.21 ±0.02 @ 25°C,

pH9.26 ±0.02  @ 20°C

250ml

12 м.

 Технически буферни разтвори pH 10.00 ±0.02 @25°C,

рН 10.13 ±0.02 @20°C 

250ml

36 м.

 Технически буферни разтвори pH2.00 ±0.02 @ 25°C,

pH2.00 ±0.02  @20°C

500ml

36 м.

 Технически буферни разтвори pH4.01±0.02 @ 25°C,

рH 4.00 ±0.02 @ 20°C 

500ml

24 м.

 Технически буферни разтвори pH4.60 ±0.02  @ 25°C,

pH4.62 ±0.02  @ 20°C

500ml

24 м.

 Технически буферни разтвори pH7.00 ±0.02 @ 25°C,

pH 7.02 ±0.02@ 20°C

500ml

24 м.

 Технически буферни разтвори pH9.21 ±0.02 @ 25°C,

pH9.26 ±0.02  @ 20°C

500ml

12 м.

 Технически буферни разтвори pH 10.00 ±0.02 @25°C,

рН 10.13 ±0.02 @20°C 

500ml

12 м.

 Технически буферни разтвори 10.00 ±0.02 @25°C,

рН 10.13 ±0.02 @20°C 

1L

36 м.

 Технически буферни разтвори pH4.01±0.02 @ 25°C,

рH 4.00 ±0.02 @ 20°C 

1L

24 м.

 Технически буферни разтвори pH7.00 ±0.02 @ 25°C,

pH 7.02 ±0.02@ 20°C

1L

 

Share this Post

 

Related Posts