СТЪКЛЕНИ ВИСКОЗИМЕТРИ

 

СТЪКЛЕНИ ВИСКОЗИМЕТРИ

Предлагат се различни видове стъклени вискозиметри.
 ● Сертифицирани – сертификат за калибриране и инструкция за употреба
 ● Несертифицирани
 – произведени от висококачествено стъкло
 – ниски нива на неопределеността за сертифицираните вискозиметри
 – рекалибриране съгласно ISO 17025 за всички видовевискозиметри
 – евтини държачи за вискозименпи