Сертифицирани pH буферни разтвори при 25 С, безцветни, проследими до NIST

 

Срок на годност

Описание

Опаковка

36 м.

Буферен разтвор  pH1.00 ±0.02 @25°C

500ml

36 м.

Буферен разтвор pH1.00 ±0.02 @25°C

1L

36 м.

Буферен разтвор pH1.00 ±0.02 @25°C

5L

36 м.

Буферен разтвор pH2.00 ±0.02 @25°C

500ml

36 м.

Буферен разтвор pH2.00 ±0.02 @25°C

1L

36 м.

Буферен разтвор pH2.00 ±0.02 @25°C

5L

36 м.

Буферен разтвор pH3.00 ±0.02 @25°C

500ml

36 м.

Буферен разтвор pH3.00 ±0.02 @25°C

1L

36 м.

Буферен разтвор pH3.00 ±0.02 @25°C

5L

36 м.

Буферен разтвор pH4.00 ±0.01 @25°C

500ml

36 м.

Буферен разтвор pH4.00 ±0.01 @25°C

1L

36 м.

Буферен разтвор pH4.00 ±0.01 @25°C

5L

24 м

Буферен разтвор pH4.00 свободен от фталат ±0.01 @25°C

500ml

24 м

Буферен разтвор pH4.00 свободен от фталат ±0.01 @25°C

1L

36 м.

Буферен разтвор pH4.00 свободен от фталат ±0.01 @25°C

5L

36 м.

Буферен разтвор pH5.00 ±0.01 @25°C

500ml

36 м.

Буферен разтвор pH5.00 ±0.01 @25°C

1L

36 м.

Буферен разтвор pH5.00 ±0.01 @25°C

5L

24 м.

Буфер Буферен разтвор pH6.00 ±0.01 @25°C

500ml

24 м.

Буферен разтвор pH6.00 ±0.01 @25°C

1L

24 м.

Буферен разтвор pH6.00 ±0.01 @25°C

5L

24 м.

Буферен разтвор pH6.80 ±0.01 @25°C

500ml

24 м.

Буферен разтвор pH6.80 ±0.01 @25°C

1L

24 м.

Буферен разтвор pH6.80 ±0.01 @25°C

5L

24 м.

Буферен разтвор pH7.00 ±0.01 @25°C

500ml

24 м.

Буферен разтвор pH7.00 ±0.01 @25°C

1L

24 м.

Буферен разтвор pH7.00 ±0.01 @25°C

5L

24 м.

Буферен разтвор pH8.00 ±0.01 @25°C

500ml

24 м.

Буферен разтвор pH8.00 ±0.01 @25°C

1L

24 м.

Буферен разтвор pH8.00 ±0.01 @25°C

5L

24 м.

Буферен разтвор pH9.00 ±0.01 @25°C

500ml

24 м.

Буферен разтвор pH9.00 ±0.01 @25°C

1L

24 м.

Буферен разтвор pH9.00 ±0.01 @25°C

5L

24 м.

Буферен разтвор pH10.00 ±0.01 @25°C

500ml

24 м.

Буферен разтвор pH10.00 ±0.01 @25°C

1L

24 м.

Буферен разтвор pH10.00 ±0.01 @25°C

5L

24 м.

Буферен разтвор pH11.00 ±0.05 @25°C

500ml

24 м.

Буферен разтвор pH11.00 ±0.05 @25°C

1L

24 м.

Буферен разтвор pH11.00 ±0.05 @25°C

5L

24 м.

Буферен разтвор pH12.00 ±0.05 @25°C

500ml

24 м.

Буферен разтвор pH12.00 ±0.05 @25°C

1L

24 м.

Буферен разтвор pH12.00 ±0.05 @25°C

5L

24 м.

Буферен разтвор pH13.00 ±0.05 @25°C

500ml

24 м.

Буферен разтвор pH13.00 ±0.05 @25°C

1L

24 м.

Буферен разтвор pH13.00 ±0.05 @25°C

5L