Сертифицирани pH буферни разтвори при 20 С, безцветни, проследими до NIST

 

Сертифицирани pH буферни разтвори при 20 С, безцветни, проследими до NIST

Срок на годност

Описание

Опаковка

36 м.

 Буферен разтвор pH1.00 ± 0.02 @ 20°C

500ml

36 м.

 Буферен разтвор pH1.00 ± 0.02 @ 20°C

1L

36 м.

 Буферен разтвор pH1.00 ± 0.02 @ 20°C

5L

36 м.

 Буферен разтвор  pH 1.2 @ 20°C

1L

36 м.

 Буферен разтвор pH2.00 ± 0.02 @ 20°C

500ml

36 м.

 Буферен разтвор  pH2.00 ± 0.02 @ 20°C

1L

36 м.

 Буферен разтвор pH2.00 ± 0.02 @ 20°C

5L

36 м.

 Буферен разтвор pH3.00 ± 0.02 @ 20°C

500ml

36 м.

 Буферен разтвор pH3.00 ± 0.02 @ 20°C

1L

36 м.

 Буферен разтвор pH3.00 ± 0.02 @ 20°C

5L

36 м.

 Буферен разтвор pH 3.00 ±0.01 20°C

500ml

36 м.

 Буферен разтвор pH4.00 ± 0.01 @ 20°C

500ml

36 м.

 Буферен разтвор pH4.00 ± 0.01 @ 20°C

1L

36 м.

 Буферен разтвор pH4.00 ± 0.01 @ 20°C

5L

36 м.

 Буферен разтвор pH4.00 свободен от фталат ± 0.01 @ 20°C

500ml

36 м.

 Буферен разтвор pH4.00 свободен от фталат ± 0.01 @ 20°C

1L

36 м.

Буферен разтвор pH4.00 свободен от фталат ± 0.01 @ 20°C

5L

36 м.

 Буферен разтвор pH5.00 ± 0.01 @ 20°C

500ml

36 м.

 Буферен разтвор pH5.00 ± 0.01 @ 20°C

1L

36 м.

 Буферен разтвор pH5.00 ± 0.01 @ 20°C

5L

24 м.

 Буферен разтвор pH6.00 ± 0.01 @ 20°C

500ml

24 м.

 Буферен разтвор pH6.00 ± 0.01 @ 20°C

1L

24 м.

 Буферен разтвор pH6.00 ± 0.01 @ 20°C

5L

24 м.

 Буферен разтвор pH6.80 ± 0.01 @ 20°C

500ml

24 м.

 Буферен разтвор pH6.80 ± 0.01 @ 20°C

1L

24 м.

 Буферен разтвор pH6.80 ± 0.01 @ 20°C

5L

24 м.

 Буферен разтвор pH7.00 ± 0.01 @ 20°C

500ml

24 м.

 Буферен разтвор pH7.00 ± 0.01 @ 20°C

1L

24 м.

 Буферен разтвор pH7.00 ± 0.01 @ 20°C

5L

24 м.

 Буферен разтвор pH8.00 ± 0.01 @ 20°C

500ml

24 м.

 Буферен разтвор pH8.00 ± 0.01 @ 20°C

1L

24 м.

 Буферен разтвор pH8.00 ± 0.01 @ 20°C

5L

24 м.

 Буферен разтвор pH9.00 ± 0.01 @ 20°C

500ml

24 м.

Буферен разтвор pH9.00 ± 0.01 @ 20°C

1L

24 м.

 Буферен разтвор pH9.00 ± 0.01 @ 20°C

5L

24 м.

 Буферен разтвор pH 9.20 20°C

1L

24 м.

 Буферен разтвор pH10.00 ± 0.01 @ 20°C

500ml

24 м.

 Буферен разтвор pH10.00 ± 0.01 @ 20°C

1L

24 м.

 Буферен разтвор pH10.00 ± 0.01 @ 20°C

5L

24 м.

 Буферен разтвор pH11.00 ± 0.05 @ 20°C

500ml

24 м.

 Буферен разтвор pH11.00 ± 0.05 @ 20°C

1L

24 м.

 Буферен разтвор pH11.00 ± 0.05 @ 20°C

5L

24 м.

 Буферен разтвор pH12.00 ± 0.05 @ 20°C

500ml

24 м.

Буферен разтвор pH12.00 ± 0.05 @ 20°C

1L

24 м.

 Буферен разтвор pH12.00 ± 0.05 @ 20°C

5L

24 м.

 Буферен разтвор pH13.00 ± 0.05 @ 20°C

500ML

24 м.

 Буферен разтвор pH13.00 ± 0.05 @ 20°C

1L

24 м.

 Буферен разтвор pH13.00 ± 0.05 @ 20°C

5L