Реагенти за тестване на мляко

 

реагенти за тестване на мляко

 

 

 

 

 

Реагенти за тестване на мляко
000 (0.000°C)
422 (-0.408°C)
530 (-0.512°C)
577 (-0.577°C)
621 (-0.600°C)
Криоскопски разтвор
Флуид за пренос на топлина
4 – нитрофенил динатриев фосфат
Карбонат – бикарбонатен буфер
Сярна киселина FMT d. 1.815-1.825
Сярна киселинаFMT d. 1.815-1.825
Метил оранж индикаторен алкохолен разтвор 0,1%
Алкохолен разтвор на метил оранж 0,1%
Алкохолен разтвор на метиленово червено
Фенолфталейн – алкохолен разтвор 1,0%
Фенолфталейн – алкохолен разтвор 0,5%
Фенолфталейн – алкохолен разтвор 0,5%
Калиев хромат 5% w/v
Тимолово синьо – алкохолен разтвор 0,04%
Разтвор на желязна стипца
1,10 – фенантролин железен сулфат – комплексен разтвор (железен индикатор)