Пълнещи разтвори за електроди

 
 Видове пълнещи разтвори
3 mol/L Калиев хлорид (KCl) свободен от сребърни йони
3 mol/L Калиев хлорид (KCl) свободен от сребърни йони
4 mol/L Калиев хлорид (KCl) свободен от сребърни йони
3,8 mol/L Калиев хлорид (KCl) свободен от сребърни йони
Наситен Калиев хлорид (KCl) свободен от сребърни йони
3 mol/ L Калиев хлорид (KCl) наситен с AgCl
3 mol/ L Калиев хлорид (KCl) наситен с AgCl
4 mol/ L Калиев хлорид (KCl) наситен с AgCl
Наситен Калиев сулфат (K2SO4)
Double junction bridge sol. 2M/Litre Ammonium sulphate  (NH4)2 SO4
0,1 mol/ L Амониев сулфат (NH4)2SO4
Double junction bridge sol; 10% w/v Potassium Nitrate 
Неводен пълнещ разтвор, 1 mol/ L литиев хлорид( LiCl), проявен в пропанол
Неводен пълнещ разтвор; 1 mol/ L Литиев хлорид (LiCl) разтворен в етанол
Неводен пълнещ разтвор; 1 mol/ L Литиев хлорид (LiCl) разтворен в ледена оцетна киселинаетанол
Разтворен кислород електролит