Почистващи разтвори за електроди

 
Видове почистващи разтвори
Електрод почистващ разтвор ( пепсин/ солна киселина) за отстраняване на протеини
Неорганичен електрод почистващ разтвор (тиурея/ солна киселина за отстраняване на сулфиди
Органичен електрод почистващ разтвор
Електрод възстановяващ разтвор