Общи лабораторни реагенти

 

общи лабораторни реагенти

 

 

 

 

Общи лабораторни реагенти
Хиамин 1622 (0,04 M) разтвор
Хиамин 1622 (0,04 M) разтвор
Хиамин 1622 (0,004 M) разтвор
Натриев лаурил (додецил) сулфат (0,1N)
Калиев хлорид 60% w/v
Натриев глюконат 25% w/v
Фелингов разтвор No. 1
Фелингов разтвор No. 2
Индолов реагент на Кованч
Буферирана сол
Буферирана сол
Формалдехид фосфатен буфер
Формалдехид фосфатен буфер
10% Обезсолена вода
30% w/v Изопропилов алкохол