Накрайници с филтър

 

Накрайници с филтър

 Накрайници с филтър
С хидрофобна  защита, която предотвратява  замърсяване от течности и възпрепятства изпаренията
при контакт на пипетата. Това прави филтъра идеален за PCR работа в радиоактивни и агресивни среди.
Филтър от HDPE, който е с по-добри свойства и с по-малки пори от полимерите с целулоза.