Мерителни цилиндри, градуирани

 

Мерителни цилиндри, градуирани   Мерителни цилиндри, градуирани:

Избор между:

– хексагонална стъклена или пластмасова основа;

– синя или кафява градуировка;

– тапа: РР или стъклена;

 

Обеми до 5 000 ml