Концентрирани обемни разтвори

 

Всяка ампула се доставя в собствена опаковка. Пълните инструкции са посочени на кутията.

Една ампула служи за направата на 1 л разтвор.

Годност, месеци           Описание на продукта Спецификация
* Оцетна киселина   1,0 N 1,0 M
* Амоняк  1,0 N 1,0 M
* Амоняк  0,1 N 0,1 M
* Амониев тиоцианат  0,1 N 0,1 M
* EDTA (динитратна сол) 0,2 N 0,1 M
* EDTA (динитратна сол)  0,02 N 0,01 M
* EDTA (тринатриева сол) 0,1 N 0,1 M
* Солна киселина 1,0 N 1,0 M
* Солна киселина 0,5 N 0,5 M
* Солна киселина 0,2 N 0,2 M
* Солна киселина 0,1 N 0,1 M
* Йод 0,1 N 0,05 M
* Йод 0,05 N 0,025 M
* Йод 0,01 N 0,005 M
* Азотна киселина 1,0 N 1,0 M
* Калиев перманганат 0,1 N 0,02 M
* Сребърен нитрат   0,1 N 0,1 M
* Сребърен нитрат   0,0282 N 0,0282 M
* Натриева основа 1,0 N 1,0 M
* Натриева основа 0,5 N 0,5 M
* Натриева основа 0,1 N 0,1 M
* Натриев тиосулфат 0,1 N 0,1 M
* Натриев тиосулфат 0,0125 N 0,0125 M
* Сярна киселина 1,0 N 0,5 M
* Сярна киселина 0,1 N 0,05 M
* Сярна киселина 0,02 N 0,01 M