Индикаторни разтвори

 

индикаторни разтвори

 

 

Индикаторни разтвори
Универсален индикаторен разтвор
Пълен набор от индикатори от pH 1 до 14 (с цветна ) карта
Ерихромно тъмно синьо R
Калиев хромат, 5%
Индикатор твърда вода
Желязна стипца (Volhard)
Железен индикатор
Скорбелен индикатор, 1%
Бромкрезолно зелено
Бромкрезолно зелено – метилово червено (смесен индикатор)
Бромкрезол пурпурно 0,04%
Бромфенолно синьо 0,04%
Бромтимолно синьо 0,04%
Хлорофенолно червено 0,04%
m-крезолно пурпурно 0,4%
Кристал виолет  0,1%-неводен индикатор
Метил оранжево 0,04%
Метилово червено 0,02%
Фенолфталейн 0,5%
Фенолно червено 0,02%
Сулфо оранжево 0,4%
Тимолфталейн 0,05%