Дозатори

 

дозаториПредлагаме дозатори на марките  Данс Фарма, VWR,  Eppendorf,  Brand и др.

 – Индивидуален сертификат от производителя, CE-марка

 – За почти всички лабораторни приложения, широк диапазон от обеми

 – Лесни за опериране

 – Надеждност и точност на резултатите

 – Система за рециркулиране на течността

 – Частите, контактуващи с течността, са с висока степен на химична устойчивост: боросиликатно стъкло, ETFE, PTFE, PFA, FEP, платино-иридиева смес, керамика

 – Изцяло автоклавируеми                       – Голям набор от аксесоари

дозатор с фиксиран обем BRAND_05

  

Разработени са в два варианта:  с фиксиран или с променлив обем

 

озатор с променлив обем BRAND_03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дозатори за HF

 

 

Дозатори, специално разработени за HF

 

дозатори за HF BRAND_02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дозатор с дигитален дисплей BRAND_07

 

 Цифрови дозатори – с дигитален дисплей

 

 

 

 

 

 

 

 

комбиниран дозатор   Комбинирани апарати:

– С два модула – за дозиране и за титруване

– RS-232 интерфейс за връзка с компютър

– Софтуер за протоколиране и калибриране