Дигитални бюрети

 

дигитални бюрети BRAND_08  Дигитални бюрети

  За бърза, удобна и ефикасна работа!
 
  Обеми до 50 ml
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

дигитална бюрета със слънчеви батерии Дигитална бюрета на слънчеви батерии,

с RS-232 интерфейс и софтуер за протоколиране и калибриране

 

 
дигитална бюрета със слънчева батерия