Детергенти, дезинфектанти и почистващи препарати

 

decon 90 DECON 90

– повърхностно активен почистващ агент – течен концентрат за разреждане с вода

– несъдържащ фосфати, ензими, EDTA / NTA и хлорни белини

– биоразградим

– напълно отмиващ се

– невъзпламеним

– лабораторно, медицинско и промишлено приложение

– за почистване и / или обеззаразяване на стъклария, керамика, пластмаса (без поликарбонати), гума, неръждаема стомана

* Не е подходящ за употреба с цветни метали, особено алуминий и цинк поради съдържанието на основи.

 – различни разфасовки – 1, 5 и 20 литра.

DECON NEUTRACONDECON NEUTRACON

 – повърхностно активен почистващ агент – вискозен течен концентрат за разреждане с вода

 – несъдържащ фосфати, ензими, EDTA / NTA и хлорни белини

 – биоразградим

 – напълно отмиващ се

 – невъзпламеним и нетоксичен

– некорозионен

 – за употреба върху цветни метали като цинк, алуминий, мед, сребро, месинг и др., полимери и други чувствителни материали.

 – за почистване и / или обеззаразяване на окислени, гравирани, обезцветени или отслабени от третиране с киселинни или алкални агенти материали

 – различни разфасовки – 1, 5 и 20 литра.

DECON DECOMATICDECON DECOMATIC

 – повърхностно активен почистващ агент – течен концентрат за употреба в автоматични миялни машини за стъклария

– несъдържащ фосфати, ензими, EDTA / NTA и хлорни белини

– биоразградим

 – напълно отмиващ се

 – невъзпламеним и не се пени

– приложение – за употреба в лабораторни, медицински и индустриални миялни машини за стъклария

– за употреба със стъклария, керамика, пластмаса, гума, неръждаема стомана и нецветни метали.

* Не е подходящ за употреба с цветни метали, особено алуминий и цинк поради съдържанието на основи.

– различни разфасовки – 1, 5 и 20 литра.

DRI DECON

DRI DECON

– повърхностно активен почистващ агент – гранулирана форма за употреба в автоматични миялни машини за стъклария

– несъдържащ фосфати, ензими, EDTA / NTA и хлорни белини

– биоразградим

 – напълно отмиващ се

 – невъзпламеним и не се пени

– приложение – за употреба в лабораторни, медицински и промишлени автоматични миялни машини за стъклария

 – за почистване / обеззаразяване на стъклария, керамика, пластмаса (без поликарбонати), гума, неръждаема стомана

* Не е подходящ за употреба с цветни метали, особено алуминий и цинк поради съдържанието на основи.

 – разфасовка от 5 килограма

DECON ACID RINSEDECON ACID RINSE

 – течен концентрат за употреба в автоматични миялни машини за стъклария

 – смес от алифатни поликарбоксилни киселини, алифатни алкохоли и нейонни повърхностно активни агенти на водна основа

 – биоразградим

 – напълно отмиващ се

 – невъзпламеним и не се пени

– приложение – за употреба в лабораторни, медицински и промишлени автоматични миялни машини за стъклария

 – за употреба при стъклария, керамика, пластмаса, гума, неръждаема стомана

* Не е подходящ за употреба с цветни метали, особено алуминий и цинк поради съдържанието на основи.

– разфасовка – 5 литра.