Готови за употреба аналитични разтвори

 

готови за употреба аналитични разтвори

 

 

 

Годност, месеци           Описание на продукта Спецификация Опак.
24 Оцетна киселина 2,0 N 2,0 M 1 L
24 Оцетна киселина 1,0 N 1,0 M 1 L
24 Оцетна киселина 0,1 N 0,1 M 5 L
24 Оцетна киселина 0,1 N 0,1 M 1 L
24 Амоняк 0,1 N 0,1 M 5 L
24 Амоняк 0,1 N 0,1 M 1 L
24 Амониев сулфат 1,0 N 0,5 M 1 L
24 Амониев тиоцианат 1,0 N 1,0 M 1 L
24 Бариев хлорид 0,1 N 0,05 M 1 L
24 Бензетониев хлорид 0,04 N 0,04 M 1 L
24 Бензетониев хлорид 0,004 N 0,004 M 5 L
24 Бензетониев хлорид 0,004 N 0,004 M 1 L
24 Бром( бромат/ бромид) 0,1 N 0,05 M 1 L
24 Калциев хлорид 1,0 N 0,5 M 5 L
24 Калциев хлорид 1,0 N 0,5 M 1 L
24 Калциев хлорид 0,04 N 0,02 M 1 L
24 Калциев хлорид 0,02 N 0,01 M 1 L
24 Калциев хлорид 0,01 N 0,005 M 5 L
24 Калциев хлорид 0,01 N 0,005 M 1 L
24 Цериев IV сулфат 0,1 N 0,1 M 5 L
24 Цериев IV сулфат 0,1 N 0,1 M 1 L
24 Цериев IV сулфат 0,05 N 0,05 M 5 L
12 EDTA (двунатриева сол) 1,0 N 0,5 M 5 L
12 EDTA (двунатриева сол) 1,0 N 0,5 M 1 L
12 EDTA (двунатриева сол) 0,2 N 0,1 M 5 L
12 EDTA (двунатриева сол) 0,2 N 0,1 M 1 L
12 EDTA (двунатриева сол) 0,02 N 0,01 M 10 L
12 EDTA (двунатриева сол) 0,02 N 0,01 M 5 L
12 EDTA (двунатриева сол) 0,02 N 0,01 M 1 L
24 Солна киселина 5,0 N 5,0 M 10 L
24 Солна киселина 5,0 N 5,0 M 5 L
24 Солна киселина 5,0 N 5,0 M 1 L
24 Солна киселина 3,75 N 3,75 M 5 L
24 Солна киселина 2,0 N 2,0 M 10 L
24 Солна киселина 2,0 N 2,0 M 5 L
24 Солна киселина 2,0 N 2,0 M 1 L
24 Солна киселина 1,0 N 1,0 M 10 L
24 Солна киселина 1,0 N 1,0 M 5 L
24 Солна киселина 1,0 N 1,0 M 1 L
24 Солна киселина 0,5 N 0,5 M 10 L
24 Солна киселина 0,5 N 0,5 M 5 L
24 Солна киселина 0,5 N 0,5 M 1 L
24 Солна киселина 0,25 N 0,25 M 5 L
24 Солна киселина 0,25 N 0,25 M 1 L
24 Солна киселина 0,2 N 0,2 M 10 L
24 Солна киселина 0,2 N 0,2 M 5 L
24 Солна киселина 0,2 N 0,2 M 1 L
24 Солна киселина 0,1 N 0,1 M 10 L
24 Солна киселина 0,1 N 0,1 M 5 L
24 Солна киселина 0,1 N 0,1 M 1 L
24 Солна киселина 0,05 N 0,05 M 5 L
24 Солна киселина 0,05 N 0,05 M 1 L
24 Солна киселина 0,0357 N 0,0357 M 1 L
24 Солна киселина 0,02 N 0,02 M 10 L
24 Солна киселина 0,02 N 0,02 M 5 L
24 Солна киселина 0,02 N 0,02 M 1 L
24 Флуорна киселина 0,05 N 0,05 M 1 L
12 Йод 1,0 N 0,5 M 2,5 L
12 Йод 1,0 N 0,5 M 1 L
12 Йод 0,1 N 0,05 M 2,5 L
12 Йод 0,1 N 0,05 M 1 L
12 Йод 0,0473 N 0,02365 M 1 L
24 Олово II нитрат 1,0 N 0,5 M 1 L
24 Магнезиев хлорид 0,2 N 0,1 M 5 L
24 Магнезиев хлорид 0,02 N 0,01 M 1 L
24 Живачен II нитрат 0,02 N 0,01 M 1 L
24 Никелов II хлорид 0,05 N 0,05 M 5 L
24 Никелов II хлорид 0,05 N 0,05 M 1 L
24 Азотна киселина 8,0 N 8,0 M 5 L
24 Азотна киселина 8,0 N 8,0 M 1 L
24 Азотна киселина 4,0 N 4,0 M 5 L
24 Азотна киселина 4,0 N 4,0 M 1 L
24 Азотна киселина 2,0 N 2,0 M 5 L
24 Азотна киселина 2,0 N 2,0 M 1 L
24 Азотна киселина 1,0 N 1,0 M 10 L
24 Азотна киселина 1,0 N 1,0 M 5 L
24 Азотна киселина 1,0 N 1,0 M 1 L
24 Азотна киселина 0,1 N 0,1 M 10 L
24 Азотна киселина 0,1 N 0,1 M 5 L
24 Азотна киселина 0,1 N 0,1 M 1 L
24 Азотна киселина 0,02 N 0,02 M 5 L
24 Азотна киселина 0,02 N 0,02 M 1 L
24 Оксалова киселина 0,1 N 0,05 M 5 L
24 Оксалова киселина 0,1 N 0,05 M 1 L
12 Оксалова киселина 0,05 N 0,025 M 1 L
24 Перхлорна киселина в оцетна киселина 0,1 N 0,1 M 2,5 L
24 Перхлорна киселина в оцетна киселина 0,1 N 0,1 M 1 L
24 Перхлорна киселина в оцетна киселина 0,1 N 0,1 M 500 ml
24 Калиев бормат/  бромид 0,1 N 0,0167 M 2,5 L
24 Калиев бромат/ бромид 0,1 N 0,0167 M 1 L
24 Калиев хлорид 1,0 N 1,0 M 1 L
24 Калиев дихромат 1,0 N 0,167 M 2,5 L
24 Калиев дихромат 1,0 N 0,167 M 1 L
24 Калиев дихромат 0,25 N 0,041 M 1 L
24 Калиев дихромат 0,1 N 0,0167 M 2,5 L
24 Калиев дихромат 0,1 N 0,0167 M 1 L
24 Калиев дихромат 0,125 N 0.0208 M 1 L
24 Калиев ферицианид 0,1 N 0,1 M 5 L
24 Калиев ферицианид 0,1 N 0,1 M 1 L
24 Калиев хидроген фиталат 0,1 N 0,1 M 1 L
24 Калиева основа 1,0 N 1,0 M 5 L
24 Калиева основа 1,0 N 1,0 M 1 L
24 Калиева основа 0,1 N 0,1 M 5 L
24 Калиева основа 0,1 N 0,1 M 1 L
24 Калиева основа 0,5 N 0,5 M 5 L
24 Калиева основа 0,5 N 0,5 M 1 L
24 Калиева основа 0,05 N 0,05 M 1 L
24 Калиев йодат/ йодит 0,02 N 0,00333 M 2,5 L
24 Калиев йодат/ йодит 0,02 N 0,00333 M 500 ml
24 Калиев йодат 0,3 N 0,05 M 2,5 L
24 Калиев йодат 0,15 N 0,025 M 2,5 L
24 Калиев йодат 0,1 N 0,01667 M 2,5 L
24 Калиев йодат 0,008833 N 0,0147 M 2,5 L
24 Калиев йодит 1,0 N 1,0 M 1 L
24 Калиев йодит 0,1 N 0,1 M 1 L
24 Калиев перманганат 1,0 N 0,2 M 2,5 L
24 Калиев перманганат 1,0 N 0,2 M 1 L
24 Калиев перманганат 0,1 N 0,02 M 2,5 L
24 Калиев перманганат 0,1 N 0,02 M 1 L
24 Калиев перманганат 0,05 N 0,01 M 2,5 L
24 Калиев перманганат 0,05 N 0,01 M 1 L
24 Калиев тиоцианат 0,1 N 0,1 M 2,5 L
24 Калиев тиоцианат 0,1 N 0,1 M 1 L
24 Калиев тиоцианат 0,05 N 0,05 M 2,5 L
24 Калиев тиоцианат 0,05 N 0,05 M 1 L
24 Сребърен нитрат 1,0 N 1,0 M 2,5 L
24 Сребърен нитрат 1,0 N 1,0 M 1 L
24 Сребърен нитрат 1,0 N 1,0 M 500 ml
24 Сребърен нитрат 0,1709 N 0,1709 M 2,5 L
24 Сребърен нитрат 0,1 N 0,1 M 2,5 L
24 Сребърен нитрат 0,1 N 0,1 M 1 L
24 Сребърен нитрат 0,1 N 0,1 M 500 ml
24 Сребърен нитрат 0,085 N 0,085 M 2,5 L
24 Сребърен нитрат 0,05 N 0,05 M 2,5 L
24 Сребърен нитрат 0,0282 N 0,0282 M 2,5 L
24 Сребърен нитрат 0,025 N 0,025 M 1 L
24 Сребърен нитрат 0,02 N 0,02 M 2,5 L
24 Сребърен нитрат 0,02 N 0,02 M 1 L
24 Сребърен нитрат 0,0141 N 0,0141 M 2,5 L
24 Натриев арсенит 0,1 N 0,5 M 2,5 L
12 Натриев карбонат 1,0 N 0,5 M 5 L
12 Натриев карбонат 1,0 N 0,5 M 1 L
12 Натриев карбонат 0,1 N 0,05 M 5 L
12 Натриев карбонат 0,1 N 0,05 M 1 L
12 Натриев хлорид 0,1 N 0,1 M 5 L
12 Натриев хлорид 0,1 N 0,1 M 1 L
24 Натриев хлорид 0,05 N 0,05 M 1 L
24 Натриева основа 5,0 N 5,0 M 10 L
24 Натриева основа 5,0 N 5,0 M 5 L
24 Натриева основа 5,0 N 5,0 M 1 L
24 Натриева основа 3,57 N 3,57 M 10 L
24 Натриева основа 3,57 N 3,57 M 5 L
24 Натриева основа 3,57 N 3,57 M 1 L
24 Натриева основа 2,0 N 2,0 M 10 L
24 Натриева основа 2,0 N 2,0 M 5 L
24 Натриева основа 2,0 N 2,0 M 1 L
24 Натриева основа 1,2 N 1,0 M 25 L
24 Натриева основа 1,2 N 1,0 M 10 L
24 Натриева основа 1,0 N 1,0 M 10 L
24 Натриева основа 1,0 N 1,0 M 5 L
24 Натриева основа 1,0 N 1,0 M 1 L
24 Натриева основа 0,5 N 0,5 M 10 L
24 Натриева основа 0,5 N 0,5 M 5 L
24 Натриева основа 0,5 N 0,5 M 1 L
24 Натриева основа 0,35465 N 0,35465 M 5 L
24 Натриева основа 0,35465 N 0,35465 M 1 L
24 Натриева основа 0,313 N 0,313 M 5 L
24 Натриева основа 0,25 N 0,25 M 5 L
24 Натриева основа 0,25 N 0,25 M 1 L
24 Натриева основа 0,2 N 0,2 M 5 L
24 Натриева основа 0,2 N 0,2 M 1 L
24 Натриева основа 0,111 N 0,111 M 5 L
24 Натриева основа 0,111 N 0,111 M 1 L
24 Натриева основа 0,1 N 0,1 M 5 L
24 Натриева основа 0,1 N 0,1 M 1 L
24 Натриева основа 0,1 N 0,1 M 10 L
24 Натриева основа 0,02 N 0,02 M 5 L
24 Натриева основа 0,02 N 0,02 M 1 L
24 Натриева основа (свободна от карбонати) 1,0 N 1,0 M 5 L
24 Натриева основа (свободна от карбонати) 1,0 N 1,0 M 1 L
24 Натриева основа (свободна от карбонати) 0,5 N 0,5 M 5 L
24 Натриева основа (свободна от карбонати) 0,5 N 0,5 M 1 L
24 Натриева основа (свободна от карбонати) 0,1 N 0,1 M 5 L
24 Натриева основа (свободна от карбонати) 0,1 N 0,1 M 1 L
12 Натриев нитрит 0,5 N 0,5 M 5 L
12 Натриев нитрит 0,5 N 0,5 M 1 L
24 Натриев тиоцианат 0,1 N 0,1 M 1 L
24 Натриев тиосулфат 1,0 N 1,0 M 5 L
24 Натриев тиосулфат 1,0 N 1,0 M 1 L
24 Натриев тиосулфат 0,1 N 0,1 M 10 L
24 Натриев тиосулфат 0,1 N 0,1 M 5 L
24 Натриев тиосулфат 0,1 N 0,1 M 1 L
24 Натриев тиосулфат 0,05 N 0,05 M 5 L
24 Натриев тиосулфат 0,05 N 0,05 M 1 L
24 Натриев тиосулфат 0,01 N 0,01 M 5 L
24 Натриев тиосулфат 0,01 N 0,01 M 1 L
24 Сярна киселина 10,00 N 5,0 M 5 L
24 Сярна киселина 10,00 N 5,0 M 1 L
24 Сярна киселина 5,0 N 2,5 M 10 L
24 Сярна киселина 5,0 N 2,5 M 5 L
24 Сярна киселина 5,0 N 2,5 M 1 L
24 Сярна киселина 2,0 N 1,0 M 5 L
24 Сярна киселина 2,0 N 1,0 M 1 L
24 Сярна киселина 1,8 N 0,9 M 25 L
24 Сярна киселина 1,8 N 0,9 M 5 L
24 Сярна киселина 1,0 N 0,5 M 10 L
24 Сярна киселина 1,0 N 0,5 M 5 L
24 Сярна киселина 1,0 N 0,5 M 1 L
24 Сярна киселина 0,5 N 0,25 M 5 L
24 Сярна киселина 0,26 N 0,13 M 5 L
24 Сярна киселина 0,26 N 0,13 M 1 L
24 Сярна киселина 0,255 N 0,1275 M 5 L
24 Сярна киселина 0,255 N 0,1275 M 1 L
24 Сярна киселина 0,2 N 0,1 M 5 L
24 Сярна киселина 0,2 N 0,1 M 1 L
24 Сярна киселина 0,1 N 0,05 M 5 L
24 Сярна киселина 0,1 N 0,05 M 1 L
24 Сярна киселина 0,02 N 0,01 M 5 L
24 Сярна киселина 0,02 N 0,01 M 1 L
24 Цинков хлорид 0,1 N 0,01 M 1 L
24 Цинков хлорид 0,5 N 0,5 M 1 L
24 Цинков сулфат 0,05 N 0,05 M 1 L
24 Цинков сулфат 0,1 N 0,1 M 1 L