Апарат за мултифилтрация

 

Апарат за мултифилтрацияАпарат за мултифилтрация

ASTM D 2068; IP 387

– портативен апарат за определяне на филтруемостта на горива

– лесен за употреба

– резултат за по-малко от 15 минути

– интерфейс за свързване с компютър или принтер