Апарат за бързо определяне на цетаново число

 

Апарат за бързо определяне на цетаново число Апарат за бързо определяне на цетаново число

– ASTM D 6890; IP 498; EN 15195; EN 590

– автоматична тест процедура

– малък размер на пробата (<100 ml)

– бърз анализ (< 20 минути)

– прецизни резултати

– допълнително се предлагат аксесоари