Апарат за анализ на парно налягане

 

Апарат за анализ на парно наляганеАпарат за анализ на парно налягане

ASTM D 5191; IP 394; IP 409; IP 481; EN 13016-1; EN 13016-2

– бързо автоматично определяне на парното налягане

– автоматично отводняване и продухване

– избор между kPa или psi

– RS 232 интерфейс

– допълнително се предлагат аксесоари