Автоматични едноканални пипети – с вътрешен ижектор

 

Автоматични едноканални пипети – с вътрешен ижектор

Удобният и еноргомичен дизайн намалява умората и неточността при продължително пипетиране.