Автоматични едноканални пипети – с външен ижектор

 

Автоматични едноканални пипети – с външен ижектор

 Автоматични едноканални пипети – с външен ижектор
Уникалният дизайн на автоматичната едноканална пипета позволява бърза и лесна смяна
на накрайника без да използвате палеца си.  Резултатът е минимално напрягане на ръката.
Направени за гъвкавост и удобство. Възможност за работа с дясна и лява ръка.