Стенд за пипети

 

Стенд за пипети   Стенд за пипети:

- въртящи;

- хоризонтални или вертикални;

- подходящи за всички видове пипети;