Лабораторни бутилки и реактивни шишета

 

Лабораторни бутилки и реактивни шишета Лабораторни бутилки и реактивни шишета:

Избор между:

- тъмно и светло стъкло;

- тясно и широко гърло;

- гърло на шлифт;

- тапа: РР или стъклена;

- стъклени или пластмасови;

- устойчиви на парна стерилизация;

Обеми до 10 000 ml