Ерленмайерови колби

 

Ерленмайерови колби Ерленмайерови колби:

- градуирани

Избор между:

- тясно и широко гърло;

- гърло на шлифт;

- тапа: РР или стъклена;

- стъклени или пластмасови;

Обеми до 5 000 ml