Детергенти, дезинфектанти и почистващи препарати

 

decon 90 DECON 90

- повърхностно активен почистващ агент – течен концентрат за разреждане с вода

- несъдържащ фосфати, ензими, EDTA / NTA и хлорни белини

- биоразградим

- напълно отмиващ се

- невъзпламеним

- лабораторно, медицинско и промишлено приложение

- за почистване и / или обеззаразяване на стъклария, керамика, пластмаса (без поликарбонати), гума, неръждаема стомана

* Не е подходящ за употреба с цветни метали, особено алуминий и цинк поради съдържанието на основи.

 - различни разфасовки – 1, 5 и 20 литра.

DECON NEUTRACONDECON NEUTRACON

 - повърхностно активен почистващ агент – вискозен течен концентрат за разреждане с вода

 - несъдържащ фосфати, ензими, EDTA / NTA и хлорни белини

 - биоразградим

 - напълно отмиващ се

 - невъзпламеним и нетоксичен

- некорозионен

 - за употреба върху цветни метали като цинк, алуминий, мед, сребро, месинг и др., полимери и други чувствителни материали.

 - за почистване и / или обеззаразяване на окислени, гравирани, обезцветени или отслабени от третиране с киселинни или алкални агенти материали

 - различни разфасовки – 1, 5 и 20 литра.

DECON DECOMATICDECON DECOMATIC

 - повърхностно активен почистващ агент – течен концентрат за употреба в автоматични миялни машини за стъклария

- несъдържащ фосфати, ензими, EDTA / NTA и хлорни белини

- биоразградим

 - напълно отмиващ се

 - невъзпламеним и не се пени

- приложение – за употреба в лабораторни, медицински и индустриални миялни машини за стъклария

- за употреба със стъклария, керамика, пластмаса, гума, неръждаема стомана и нецветни метали.

* Не е подходящ за употреба с цветни метали, особено алуминий и цинк поради съдържанието на основи.

- различни разфасовки – 1, 5 и 20 литра.

DRI DECON

DRI DECON

- повърхностно активен почистващ агент – гранулирана форма за употреба в автоматични миялни машини за стъклария

- несъдържащ фосфати, ензими, EDTA / NTA и хлорни белини

- биоразградим

 - напълно отмиващ се

 - невъзпламеним и не се пени

- приложение – за употреба в лабораторни, медицински и промишлени автоматични миялни машини за стъклария

 - за почистване / обеззаразяване на стъклария, керамика, пластмаса (без поликарбонати), гума, неръждаема стомана

* Не е подходящ за употреба с цветни метали, особено алуминий и цинк поради съдържанието на основи.

 - разфасовка от 5 килограма

DECON ACID RINSEDECON ACID RINSE

 - течен концентрат за употреба в автоматични миялни машини за стъклария

 - смес от алифатни поликарбоксилни киселини, алифатни алкохоли и нейонни повърхностно активни агенти на водна основа

 - биоразградим

 - напълно отмиващ се

 - невъзпламеним и не се пени

- приложение – за употреба в лабораторни, медицински и промишлени автоматични миялни машини за стъклария

 - за употреба при стъклария, керамика, пластмаса, гума, неръждаема стомана

* Не е подходящ за употреба с цветни метали, особено алуминий и цинк поради съдържанието на основи.

- разфасовка – 5 литра.

 
Детергенти, дезинфектанти и почистващи препарати

Share this Post

 

Related Posts