Водни бани

 

Водни бани Водни бани

Видове:

 - Термостатни;

- Циркулационни;

- Вискозиметрични;

- За бутирометри;

- Двойна водна баня;

- Пясъчна;

- Маслени;

- Охлаждаща;

Водни баниВодни бани

Водни бани

Избор между:

- различни капацитети;

- различен материал на резервоара: неръждаема стомана, пластмаса, PTFE, керамика;

- различни начини за контрол на температурата;